"Vi hyr in personal till vår produktion och lagerverksamhet kontinuerligt och vi upplever Flit som en bra samarbetspartner främst för att de snabbt har satt sig in i de behov vi har. Flits personal är lätt att ha att göra med, har en snabb inlärningskurva och utför sitt arbete snabbt och säkert. Jag har bara positiva upplevelser som kund från det bemötande som jag har fått från Flits konsultchefer och det sätt som vi har blivit omhändertagna på som kund."

 
Lars Karlsson VD

Rol International AB är ett företag som tillverkar kundanpassad butiksinredning.

www.rolgroup.com