Coronavirus

Flits hantering av smittorisk för Coronavirus

Med anledning av coronavirusets utbredning i samhället vidtar vi på Flit förebyggande åtgärder genom information till våra anställda. Vi uppmanar alla våra anställda att informera oss om de eller någon närstående varit i ett riskområde de senaste 30 dagarna. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket just nu innebär att det inte finns någon anledning att stanna hemma från arbete om du inte är sjuk eller uppvisar några symptom. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt informationen till våra anställda. 

I övrigt uppmanar vi alla anställda att minimera risken för smittspridning enligt de riktlinjer som finns på 1177. Om de uppvisar symptom uppmanas de kontakta 1177 för vidare rådgivning och vård.

Vid frågor kontakta oss på Flit på info@flit.se eller 036-290 66 60

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor