GDPR

Information till kunder och anställda

Information till våra kunder

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning (GDPR) som gäller behandling av personuppgifter och som träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ersätter PuL och ställer större krav på dokumentation och information från oss som hanterar personuppgifter. 

Som kund till Flit i Sverige AB behandlas era uppgifter på olika sätt. I dokument i länken nedan följer information om behandlingen och om dina rättigheter. Information till kunder på Flit

Information till våra anställda

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gälla inom EU och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Vi på Flit tycker det är viktigt att du som konsult känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs bifogat dokument där vi beskriver hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de uppgifter du sparar hos oss. 

Information till anställda på Flit

Gallringspolicy
Policy gällande sociala medier

Mer information och fler policys finns under Data och Privacy.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor