Coronavirus

Flits hantering av smittorisk för Coronavirus

Med anledning av coronavirusets utbredning i samhället vidtar vi på Flit förebyggande åtgärder genom information till våra anställda. Vi uppmanar alla våra anställda att minimera risken för smittspridning genom att följa de riktlinjer som finns på 1177. Om en anställd uppvisar symptom uppmanas de även då kontakta 1177 för vidare rådgivning och vård.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket just nu innebär att det inte finns någon anledning att stanna hemma från arbete om du inte är sjuk eller uppvisar några symptom. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt informationen till våra anställda. 

Vid frågor kontakta oss på Flit på info@flit.se eller 036-290 66 60

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor